Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมิตรแท้โชห่วย (บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) สัมมนาการจัดการร้านค้าปลีกในยุค 5.0 การวางแผนการจัดการร้าน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อบรมสัมมนา | 19 กันยายน 2562 16:49:21

รูปกิจกรรม