Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ
ศึกษาดูงาน | 19 กันยายน 2562 16:54:45

ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบที่ประสบผลสำเร็จจากชุมชนจนแต่งตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รูปกิจกรรม